Uncategorized

Isolatie

SCHOTGROEP Isolatie houdt zich sinds een aantal jaren bezig met het isoleren van woningen. 75% van de woningen in Nederland blijken niet of onvoldoende te zijn geïsoleerd. Dit is niet alleen negatief voor de bewoners maar ook voor het klimaat.

Door slechte woningisolatie ontsnapt de gestookte warmte namelijk snel de woning uit. De bewoner blijft stoken en dit heeft helemaal geen zin omdat de warmte niet wordt vastgehouden door de woning.

Isolatie werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan verschillende onderdelen van de woning namelijk; de muren, de vloeren, de bodem of het dak.

Voor het isoleren van de muren kan er gekozen worden voor isolatie vanaf de binnenzijde, buitenzijde of via de spouwmuur. Alle drie deze opties vragen een andere werkwijze, binnen – en buitenzijde isolatie zorgt ervoor dat er minder leefruimte overblijft. Spouwmuurisolatie wordt aangebracht tussen de binnen- en buitenzijde van de muren. Spouwmuurisolatie is tevens de isolatievorm welke het meeste wordt gekozen omdat het veel energie bespaart, goed is voor het klimaat en door de installateur in vele gevallen snel, zonder al te veel rommel, kan worden aangebracht.

De vloeren van de woning kunnen geïsoleerd worden door isolatiefolie, isolatiematrassen of door een vloerisolatie systeem.  Vloerisolatie  wordt voor de begane grondvloer geïnstalleerd via de kruipruimte. Het is in dit geval noodzakelijk dat er een minimale werkruimte is van +/- 50 cm.  Vloerisolatie zorgt voor een hoger comfort en een lagere energierekening.

Wanneer het niet mogelijk is om vloerisolatie te laten instaleren is wellicht bodemisolatie een goede optie. Bodemisolatie kan verblazen worden en deze werkwijze vraagt geen minimale werkruimte. Bodemisolatie zorgt helaas iets minder goed voor een verhogend comfort, en zorgt in vergelijking met vloerisolatie ook voor minder besparing op de energierekening.  

Dakisolatie zorgt ervoor dat de warmte niet verdwijnt door het dak heen naar buiten. Het is in vergelijking met de andere maatregelen de duurste optie. Maar zorgt daarin tegen wel voor een hoge besparing op de energierekening en vooral op zolder, wanneer deze als kamer wordt gebruikt, voor een verhogend comfort.

Wilt u meer informatie over de isolatie mogelijkheden neem dan contact op met de specialisten van SCHOTGROEPisolatie.